Liity osaksi asiantuntijoiden verkostoa

Metalreality Network tehostaa yritysten välistä viestintää ja yhteistyötä sekä kirkastaa metallialan ilmettä alueella, osaavan työvoiman saamiseksi.
 

Kaikki Etelä-Karjalassa toimivia metallialan tai alaan liittyvän toimialan yritykset tai yhteisöt ovat tervetulleita mukaan verkoston toimintaan. Jäseniksi hyväksytään myös alueen oppilaitokset. Metalreality Networkin jäsenyys on ilmainen.

Siirry liittymislomakkeeseen
left image, dart in the middle of target

Mikä on metalreality?

Tarjoamme metallialan yrityksille tekijöitä ja osaajille töitä. Yritysverkosto tiivistää yhteistyötä ja kehittää osaamista ja toimintaa luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Eteläkarjalainen metalliosaaminen on Suomen ja Euroopan mittakaavassa huippuluokkaa – yhdessä luomme uuden metallitodellisuuden, Metalreality Network.

right image, letter M with arrows poisting each direction

Metallin hohtava tulevaisuus

Vuonna 2026 Metalreality Network on jäsentensä näköinen, kaikille eteläkarjalaisille yrityksille, oppilaitoksille ja julkisille toimijoille avoin metallialan ympärille kasvanut verkosto. Se pysyy ajan hermolla ja toteuttaa jäsenten yhdessä sopimia konkreettisia toimenpiteitä luodakseen jäsenilleen lisäarvoa ja liiketoiminnallista hyötyä. 

Miksi tulla osaksi Metalrealitya?

Meitä yhdistää

 • Henkilöstön osaamisen vaaliminen
 • Kansainvälinen ajattelutapa ja toimintaympäristö
 • Korkea automatisointi- ja robotisointiaste
 • Nykyaikaiset työvälineet ja työkoneet käytössä
 • Tahto ja välineet kehittyä ja kasvaa
 • Tahto kehittää metallitoimialan mielikuvaa

Verkostosta lisäarvoa jäsenilleen

 • Alueellisia ja valtakunnallisia kontakteja
 • Alan näkyvyyttä ja nykyaikaista imagoa
 • Uusia liiketoimintoja ja tuotekehityksen nopeuttamista
 • Tietoa ja osaamista
 • Referenssiarvoa
 • Yhteishankkeita

Verkoston pääteemat ja toimenpiteet

1.
Osaava työvoima

Osaavan työvoiman löytämiseksi lisätään paikallista yritys-oppilaitosyhteistyötä, panostetaan yhteisrekrytointeihin, kehitetään yrityksille tärkeää osaajapoolia sekä erilaisia sopimuspohjia.

2.
Liiketoiminnan kehittäminen

Säilytetään eteläkarjalaisten metallialan yritysten osaaminen korkealla tasolla tarjoamalla laadukkaita yhteiskoulutuksia, tutustutaan alan kiinnostavimpiin uusiin menetelmiin ja työkaluihin sekä järjestetään julkisen rahoituksen infotilaisuuksia.

3.
Keskinäisen tunnettuuden lisääminen

Tutustutaan laaja-alaisesti maakunnan metallialan yrityksiin verkostopalavereissa, verkostoitumistilaisuuksissa ja yritysvierailuilla. Ollaan verkostona esillä erilaisissa tapahtumissa sekä alueen kauppakeskuksissa ja oppilaitoksissa.

4.
Alihankinnat, isot yhteishankinnat ja yhteistarjoukset

Parantuneen keskinäisen tunnettuuden ansiosta useiden maakunnan yritysten on mahdollista löytää helpommin paikallisia alihankkijoita tai osallistua suuriin toimituksiin ja hankintoihin, joihin yksi yritys ei yksinään pystyisi.

Hae Metalreality Networkin jäseneksi

 

Hae mukaan Metalreality Networkin verkostoon täyttämällä alla oleva lomake.